Drukuj

Regulamin Mistrzostw Polski Sędziów w Koszykówce 2019

MISTRZOSTWA POLSKI SĘDZIÓW W KOSZYKÓWCE

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

7-9.06.2019 r.

R E G U L A M I N

 

1. ORGANIZATOR 

 • Kolegium Sędziów ŚOZKosz Kielce

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Świętokrzyski Okręgowy Związek Koszykówki w Kielcach 
 • Polski Związek Koszykówki
 • Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

3. TERMIN I MIEJSCE 

 • 7-9.06.2019 r. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

4. UCZESTNICTWO 

W zawodach bierze udział 16 zespołów (max. 12 grających zawodników), po jednym z każdego Wojewódzkiego Związku Koszykówki. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia więcej niż jednego zespołu z danego województwa. Każdy z zespołów przedstawia imienną listę zgłoszeniową do MPS z nazwą drużyny i Okręgu, który reprezentuje, wraz z podpisem (ew. również pieczątką) Prezesa Wojewódzkiego Związku Koszykówki lub Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZKosz (Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego WZKosz). Lista uczestników powinna zawierać nazwiska minimum dwóch sędziów lub komisarzy szczebla centralnego.

5. KOSZT UCZESTNICTWA

Zespoły wpłacają na konto ŚOZKosz Kielce kwotę wpisowego w wysokości 300,00 zł od zespołu oraz 300,00 zł od każdego uczestnika drużyny (zawodnik, trener, osoba towarzysząca). Pierwszą wpłatą, jaką musi dokonać chcąca uczestniczyć w MPS drużyna, to kwota 1000,00 zł (300,00 zł (wpisowe od drużyny) + 700,00 zł (zaliczka wpłat od uczestników) będąca gwarancją udziału w turnieju. W przypadku rezygnacji przez zespół z udziału w turnieju kwota ww. wpłaty nie podlega zwrotowi. Termin wpłat podany został w punkcie 8 (ZGŁOSZENIA).

6. MIEJSCE SPORTOWEJ RYWALIZACJI I ZAKWATEROWANIA ZESPOŁÓW 

 • Zawody  –   Hala  Widowiskowo-Sportowa MOSIR, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 11
 • Noclegi   –  Hotel AKADEMIA, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 3-go Maja 13

7. NAGRODY

Puchary i medale dla trzech najlepszych drużyn, puchar pocieszenia, puchary za uczestnictwo dla pozostałych drużyn, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się zawodników w poszczególnych zespołach, MVP turnieju. 

Przewidziane są również okolicznościowe koszulki dla wszystkich uczestników turnieju.

8. ZGŁOSZENIA

Zespoły należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 r., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego podpisanego przez uprawnione do reprezentowania Okręgu osoby (pkt 4 regulaminu) i przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz jednoczesne dokonanie wpłaty 1000,00 zł (300,00 zł + 700,00 zł) na konto ŚOZKosz Kielce:

Bank Ochrony Środowiska S.A. Nr 08 1540 1014 2005 9116 9671 0002

z adnotacją zawierającą tekst – Wpisowe na MPS / nazwa drużyny /okręg.

Po tym terminie, w przypadku braku zgłoszeń ze wszystkich Okręgów, organizator będzie przyjmował zgłoszenia ewentualnych drugich i trzecich zespołów z Okręgów, których pierwsza drużyna została już przyjęta do turnieju MPS. O kolejności dokooptowania drużyn będzie decydowała kolejność nadesłanych zgłoszeń i dokonanych przedpłat. 

Pozostałą kwotę opłaty (od osoby w drużynie, pomniejszoną o kwotę 700,00 zł) należy przelać również na wyżej podane konto ŚOZKosz Kielce, w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019 r. Brak wpłaty do tego terminu będzie oznaczać rezygnację z uczestnictwa drużyny z turnieju MPS.

9. SYSTEM ROZGRYWEK 

 • I Etap Turnieju – faza grupowa: 4 grupy (mecz „każdy z każdym”).
 • II Etap Turnieju – po dwa najlepsze zespoły z grup awansują do rozgrywek o miejsca 1-8.
 • Pozostałe zespoły stoczą batalię o puchar pocieszenia i miejsca 9-16.
 • Mecze o III miejsce oraz Mecz Finałowy odbędą się na boisku pełnowymiarowym na Hali MOSIR, ul. Świętokrzyska 11. Prowadzić je będzie trzech sędziów wyznaczonych przez organizatora.
 • Mecze o III miejsce oraz Mecz Finałowy będą trwały 4x10 minut, z zatrzymywanym czasem gry i z pomiarem czasu akcji oraz procedurami takimi, jakie mają miejsce podczas normalnego meczu koszykówki.

10. PRZEPISY GRY

 • Mecze będą rozgrywane 2x8 minut.
 • Czas akcji nie jest mierzony (nie dotyczy to meczu finałowego i o III miejsce). Jeśli w opinii arbitra drużyna rozgrywa piłkę zbyt długo, powinien on oznajmić zainteresowanym, że pozostało 10 sekund do końca akcji i gdy posiadająca piłkę drużyna nie odda rzutu, po upływie tego czasu sędzia ma prawo orzec błąd.
 • Obowiązują przepisy PZKosz. 
 • Organizator zapewnia obsadę sędziowska na pierwszy mecz turnieju. 
 • Każdy zespół po rozegraniu swojego meczu deleguje dwóch sędziów (boisko + stolik) do poprowadzenia następnego meczu. 
 • Brak wyznaczenia obsady będzie skutkowało tradycyjną karą umowną!

11. KARY DYSCYPLINARNE

Na obiektach sportowych, na których będą rozgrywane zawody, obowiązywał będzie całkowity zakaz spożywania wszelkich napojów alkoholowych przez członków drużyn uczestniczących w MPS !!!! 

Drastyczne naruszenie tego punktu regulaminu skutkować będzie dyskwalifikacją całego zespołu i odsunięciem od możliwości uczestniczenia w dalszych rozgrywkach. 

12. KARY „ MNIEJ DYSCYPLINARNE”.

Zawodnik/trener/osoba towarzysząca z danej drużyny ukarana przewinienie technicznym zobligowani są do przekazania drużynie przeciwnej tradycyjnej „kary umownej”.

Zawodnik/trener/osoba towarzysząca, która zostanie ukarana przewinieniem dyskwalifikującym, zobligowani są do przekazania drużynie przeciwnej „podwójnej kary umownej”. 

13. ZMIANY I INTERPRETACJA REGULAMINU MPS

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i interpretacji ww. Regulaminu MPS w koszykówce – Ostrowiec Świętokrzyski, 07-09.06.2019 r.

14. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie informacje dotyczące MPS publikowane będą na oficjalnych portalach:

 • Strona internetowa - https://www.sozkoszkielce.pl/index.php/mps2019 
 • Facebook - https://facebook.com/ckrefs, https://www.facebook.com/MPSy-2019-245032353064519/ 
 • Wszelka oficjalna korespondencja prowadzona będzie za pośrednictwem adresu internetowego Związku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.