Drukuj

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Koszykówki

W dniu 12.12.2016r. odbyło się w Kielcach Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Koszykówki w Kielcach, na którym dokonano wyboru nowych władz Związku – na kadencję 2016-2020.

W wyniku przeprowadzonego głosowania delegaci wybrali Zarząd oraz Komisję Rewizyjną w następujących składach (po ich ukonstytuowaniu):

ZARZĄD:

  • Imiołek Wojciech - PREZES
  • Bartocha Andrzej - V-ce Prezes ds. organizacyjnych, Przewodniczący WGiD
  • Sztorc Przemysław - V-ce Prezes ds. szkolenia
  • Bołba Jarosław - Sekretarz
  • Michał Filarski - Członek Zarządu ds. kontaktów z mediami
  • Sidor Adrian - Członek Zarządu ds. organizacji imprez, promocji i marketingu
  • Żarnotal Witold - Członek Zarządu ds. rozgrywek nie objętych organizacją PZKosz i WZKosz-y


KOMISJA REWIZYJNA:

Nowakowski Wiesław - Przewodniczący
Bator Tomasz - Z-ca Przewodniczącego
Jałowiecki Grzegorz - Sekretarz


Ponadto Walne Zgromadzenie dokonało wyboru następujących Delegatów na Walny Zjazd

Sprawozdawczo-Wyborczy PZKosz :

  • Imiołek Wojciech
  • Bartocha Andrzej
  • Sztorc Przemysław (delegat rezerwowy)